Algoritme als service

Aloras diensten

Wooncorporaties

Aloras biedt datadiensten aan  wooncorporaties. De woonproblematiek in Nederland is complex door de veelheid aan belangengroepen, lokale en nationale regelgeving en constante verandering. Wij leveren datadiensten die geoptimaliseerd zijn voor dat speelveld.

Kant-en-klare algoritmes

We bieden kant-en-klare algoritmes, waarvan de belangrijkste het maandhuuralgoritme is. Algoritmes kunnen complex zijn om te ontwikkelen en implementeren, en daarom nemen we u dat uit handen. Dagelijks of wekelijks kunt u data aanleveren via onze webportal. Vervolgens start u het algoritme op en worden de resultaten voor u klaargezet om te downloaden. De gegevensuitwisseling is gebaseerd op de wooncorporatie standaarden zoals gedefinieerd door corponet.nl in het CORA/VERA model. Deze wordt ondersteund door de kernsystemen.

Maatwerk

Op veel gebieden is er binnen wooncorporaties winst te behalen bij het slim inzetten van data. Met een leegstandsvoorspelling kunnen de juiste professionals naar een (toekomstige) mutatie gestuurd worden. Verbeterde mutatievoorspellingen of mutatiekosten-voorspellingen kunnen beter worden begroot en renovaties kunnen beter gepland worden.

Onderhoudskosten kunnen structureel goed gemonitored worden met de juiste business rules. Verkopen kunnen beter worden gepland.

Woonfraude kan makkelijker worden opgespoord en het opbouwen van een dossier is makkelijker als de gegevens al klaar staan.

Aloras helpt u graag bij het ontwikkelen en uitvoeren van deze cases.

Data diensten, datawarehouses en consultancy

Bij de implementatie van een algoritme is soms enige consultancy vereist om de uitvragen op de databases te optimaliseren. Aloras kan hierbij ondersteuning bieden in de vorm van data engineers, data scientists, product owners of project leiders.

Consultancy is niet beperkt tot onze eigen producten en diensten. Onze kernactiviteit draait om data applicaties bij wooncorporaties. Daaromheen bieden we allerlei diensten die met data te maken hebben. Dat kan gaan om heel technische vaardigheden, zoals Data Science, Machine Learning, AI, Data Warehouses, Data Lakes, Data engineering en Voorspellingen.  Maar ook meer algemeen zoals coördinatie, aansturing en beheer.

Mijn portaal

Voor het uitwisselen van data, zoals voor de kant-en-klare algoritmes, biedt Aloras een webportaal. Op dit portaal heeft u een eigen omgeving waarin gegevens geüpload kunnen worden en de status ingezien kan worden. Ook staan er u een aantal rapportages ter beschikking, samen met de uitkomsten van de algoritmes. De data uitwisseling is gebaseerd op de wooncorporatie standaarden zoals gedefinieerd door corponet.nl in het CORA/VERA model. Deze wordt ondersteund door de kernsystemen.

Maandhuuralgoritme

01.
Probleem van verkeerde maandhuren

Zonder automatisering en een accurate mutatievoorspelling is het bepalen van de juiste maandhuur een uitdaging met een groot risico op inkomstenderving. Een op-het-oog klein verschil van bijvoorbeeld € 10 werkt al snel 150 maanden door en kan met alle indexaties tot € 2000 inkomstenderving leiden.

02.
Oplossing met een algoritme

Ons algoritme voorspelt obv uw bezitsmutaties de verwachtingen voor een huurklasse en vergelijkt dat met de afspraken met de gemeente. Door de voorgestelde maandhuren incrementeel te verhogen wordt een optimale huurprijs bepaald.

03.
Aanpak om het te laten werken

We gaan samen met uw organisatie aan de slag om de juiste data op te halen en het aanlever proces in te richten. Samen werken we de beleidscriteria uit en prioriteren deze. Wij zorgen er voor dat onze data aansluit op landelijke zoals de maximaal redelijke huren. Elke keer dat u nieuwe huurprijzen wil inladen, stuurt u de nieuwe gegevens in via onze webportal en binnen een paar minuten heeft u de nieuwe huurprijzen al weer binnen. Deze zijn eenvoudig in te laden in uw kernsysteem.

04.
Resultaat

In de webportal zit een rapportage waarin u bij kunt zien hoe de vulling van de huurklasses gaat en wat de verwachting is tot aan het eind van de rapportageperiode. U heeft ook de mogelijkheid om extra gegevens te downloaden om de rapportages te verrijken en op uw eigen computer te presenteren.

Wooncorporatie Data

01.
Maandhuren en rapportage over huurinkomsten

Zie ons kant-en-klaar maandhuuralgoritme (link).

02.
Ondersteunende data

Ondersteunende data zoals Maximaal redelijke huur/WWS of de bandbreedtes van huurklasses in tabel formaten.

03.
Leegstand Algoritmes

Voorspellingen en/of algoritmes die de leegstand bepalen of bijvoorbeeld de verwachte leegstand bepalen voordat een woning vrij komt. Dat kan handig zijn voor de planning van ondersteunende diensten en de tijd dat een woning leeg komt te staan.

04.
Verkoop algoritmes

Het juiste moment en de hoogte van een verkoop is niet alleen een gevoelskwestie, dat kan goed geholpen worden door de combinatie van de mutatieverwachtingen, de quota en de verwachte onderhoudskosten.
Ga met ons in overleg hoe met behulp van data, de beste verkopen gedaan kunnen worden.

05.
Onderhoudskosten

Het steekproefsgewijs controleren van onderhoud is een tijdrovende klus en geeft geen exacte weergave. Laat ons u helpen met algoritme om alle onderhoudsactiviteiten op een aantal ‘business rules’ te controleren. Dit is eenvoudig jaarlijks te implementeren.

06.
Begrotingshulp

Begrotingen gaan uit van aannames over de toekomstige verhuringen en verkopen. Wij kunnen helpen deze goed in te schatten met data uit het verleden.

Aloras

Algoritmes als service

Meest gestelde vragen over Aloras

AVG gevoelige data wordt geanonimiseerd. Daarbij wordt kritisch gekeken of AVG gevoelige velden überhaupt nodig zijn om algoritmes te kunnen voeden. Voor het maandhuur algoritme bijvoorbeeld is het exacte adres niet relevant, dit wordt dan ook niet uitgewisseld.

We gebruiken https … vraag Wout

Elk halfjaar veranderen een aantal belangrijke gegevens zoals de wws punten – max redelijke huur en de maandhuur categorieën. Deze houdt Aloras automatisch bij. Indien gewenst kunnen deze cijfers apart aangeleverd worden.

Ja, in overleg met de klant wordt bepaald aan welke huisvestingsverordeningen voldaan moet worden, dit varieert per gemeente. De regels worden ingeladen in het systeem van Aloras.

Ja. U kunt zelf aangeven aan welke doelgroep(en) een woning toegewezen moet worden. In combinatie met uw wensen en mogelijk de huisvestingsverordening wordt een prioriteit bepaald.

Zeker. De afspraken die gemaakt zijn met de gemeente tav de mutatie aantallen per huurklasse laadt u op het portal en is de basis van het algoritme.

De makkelijkste manier is door de bestanden van ons platform te downloaden. Deze zijn in standaard Cora/Vera compatibel formaat en kunnen worden ingeladen in Tobias.

Indien gewenst kunnen we een bestandsuitwisseling via het berichtenverkeer ontwikkelen. Hier zijn extra kosten aan verbonden.

Zeer waarschijnlijk, omdat Aloras de standaarden gebruikt van de CORA referentiearchitectuur.

Aloras is een dochter van Euclides Automatisering BV. Een automatiseerder die gespecialiseerd is in datawarehouse, data science en AI. Aloras combineert deze kennis met ervaringen in de wooncorporatiesector.